(اطلاعیه دوم) فراخوان مقاله

انجمن منطق ایران ششمین همایش سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بینادی در 10 و 11 بهمن ماه 1397 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند. ... بیشتر بخوانید ...

سخنرانی های علمی
رویدادها و همایش ها
  • 7 آذر ماه 1397 آنالیز تابعی از دیدگاه منطق

    در این سخنرانی نسخه‌ای از منطق برای ساختارهای متریک ارائه می‌شود که قالب مناسبی است برای فضاهایی در آنالیز تابعی   بیشتر بخوانید ...

  • 25 مهر ماه 1397 ابن سینا علیه افلاطونگرایی در ریاضیات

    دیدگاه افلاطون دربارهی اشیاء ریاضی متکی بر دو باور اصلی است: (1) اشیاء ریاضی وجود مستقل غیرمادی دارند. (2) اشیاء ریاضی نسبت به اشیاء فیزیکی تقدم دارند   بیشتر بخوانید ...

  • 26 اردیبهشت ماه 1397 ریاضیات ساختارهای اهلی

    علی رغم شکست برنامه هیلبرت در اصل‌بندی سرتاسری ریاضیات، روش‌های صوری در منطق ریاضی در بسیاری از شاخه‌های ریاضیات در شناخت ساختارهای مورد علاقه در این حوزه‌ها نقش موثر و بعضاً تاثیرگذاری را ایفا نموده است.   بیشتر بخوانید ...

© Company 2013